::   strona główna   ::   nasz oddział   ::   prasa   ::   księga gości   ::   kontakt   ::   pliki do pobrania   ::


STRAJK 31.03.2017 r. na terenie Mielca i powiatu mieleckiego

W dniu 31.03.2017 r. w odbył się ogólnopolski strajk pracowników oświaty, w którym uczestniczyli również pracownicy oświaty z terenu Mielca i całego powiatu mieleckiego. Naszymi postulatami było:

  1. Niedokonywanie w okresie do 31 sierpnia 2022 roku wypowiedzeń stosunków pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 1 kwietnia 2015 roku.

  2. Niedokonywanie w okresie do 31 sierpnia 2022 roku jednostronnych zmian na niekorzyść warunków pracy i niedokonywanie zmian podmiotowych w stosunkach pracy nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami w zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.

  3. Podwyższenie od 1 stycznia 2017 r. o 10% wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.

  4. Wzrost od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w pkt 1.

Wiele placówek nie strajkowało z różnych powodów ale komitety strajkowe otrzymywały dowody sympatii i poparcia od nie strajkujących, jak i od rodziców naszych uczniów. Także młodzież szkół ponadgimnazjalnych stwierdzała, że akcja nasza ma sens.


Media o strajku

https://www.mieleckieecha.pl/strajk-nauczycieli

Nauczyciele bronią miejsc pracy

Nauczyciele walcza o swoje

 
 

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego Wszelkie prawa zastrzeżone.