::   strona główna   ::   nasz oddział   ::   prasa   ::   księga gości   ::   kontakt   ::   pliki do pobrania   ::


Opłatek Sekcji Emerytów i Rencistów w klubie KLEKS w ZST w Mielcu

18 stycznia 2017 r. w klubie KLEKS Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, po raz kolejny odbyło się doroczne spotkanie noworoczne Sekcji Emerytów i Rencistów naszego Oddziału. Zaproszenie na imprezę przyjęli i zaszczycili związkowców swoją obecnością: Mariusz Wojciechowski – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, Arkadiusz Gałkowski - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mielca oraz Stanisław Rajda – członek Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego i jednocześnie prezes oddziału ZNP w Mielcu.

Po przywitaniu wszystkich uczestników zgromadzonych w KLEKS-ie przez przewodniczącą SEiR Kol. Jadwigę Jankowską, związkowi emeryci wysłuchali sprawozdania z dokonań Sekcji w minionym roku. Było ono bardzo szczegółowe a przy tym obszerne, bowiem SEiR wykonała w 2016 roku bardzo wiele. Po przedstawionym sprawozdaniu kol. Henryk Pokrzywiński – członek Zarządu Okręgowej SEiR w Rzeszowie wręczył symboliczne róże kol. Barbarze Gadomskiej, Helenie Radłowskiej i Alinie Stanisławskiej, które w ubiegłym roku zostały wyróżnione Odznaką za 50-letnią przynależność do ZNP. Wręczył również bukiet róż kol. Jadwidze Jankowskiej, jako wyraz podziękowań dla Niej i całego Zarządu SEiR naszego Oddziału, za tak wielką pracę Sekcji w minionym roku.

Związkowcom – emerytom życzenia noworoczne złożyli kolejno: Koleżanka Jadwiga Jankowska, Mariusz Wojciechowski i Arkadiusz Gałkowski. Kolega Stanisław Rajda – prezes Oddziału składając życzenia, podkreślił również wielkie zaangażowanie wszystkich członków Sekcji w działalność związkową.

W trakcie spotkania jego uczestnicy mieli możliwość oglądania, w formie prezentacji multimedialnej, zdjęć z imprez odbytych w minionym roku.

Następnie trwały długie rozmowy między koleżankami i kolegami, spośród których najstarsi to ludzie po ukończeniu 90 lat życia. Wszyscy stwierdzali, że koniecznie należy przyjść na kolejne spotkanie.

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mielcu serdecznie dziękuje dyrektorowi ZST Panu Mariuszowi Wojciechowskiemu za udostępnienie pomieszczeń na spotkanie opłatkowe naszej Sekcji Emerytów i Rencistów, pracownikom obsługi z kierownikiem administracyjnym Panem Henrykiem Golbą na czele za okazaną pomoc przy organizacji naszej imprezy.

Zobacz zdjęcia…

 
 

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego Wszelkie prawa zastrzeżone.