::   strona główna   ::   nasz oddział   ::   prasa   ::   księga gości   ::   kontakt   ::   pliki do pobrania   ::


Informacja
dla prezesów ognisk ZNP naszego Oddziału

Uprzejmie informuję, że w związku z trwającą akcją protestacyjną Sekretariat ZO ZNP postanowił:

  1. Wszyscy chętni do wyjazdu na manifestację w dniu 19 listopada 2016 r. powinni zgłosić ten fakt do oddziału ZNP w Mielcu w możliwie najkrótszym terminie. Proszę prezesów ognisk o kontakt z sekretariatem oddziału przed zakończeniem tego tygodnia tj. do 28 października 2016 r. w celu otrzymania dokładnych instrukcji.

  2. Zobowiązuje się wszystkich prezesów ognisk ZNP do wywieszenia flag związkowych na budynkach oświatowych w dniach 14 – 19 listopada br. Zanim zostaną wywieszone flagi ZNP na budynkach oświatowych, wcześniej o tym fakcie zarząd oddziału powiadomi pisemnie dyrektorów szkół i placówek. Podstawą prawną jest uchwała ZG ZNP z dnia 18.10.2016 r.

  3. Zobowiązuje się wszystkich prezesów ognisk ZNP do wywieszenia na tablicach w Waszych placówkach informacji związanych z trwająca akcją protestacyjną tj.
 
 

© 2006 Związek Nauczycielstwa Polskiego Wszelkie prawa zastrzeżone.